Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący

Eliza Kuś

Zastępca przewodniczącego

Marta Łukawska

Opiekunowie samorządu uczniowskiego

Anna Nalepa
Aleksandra Dudzik
Anna Potaśnik
Małgorzata Maciaszkiewicz