Pedagog

Godziny pracy pedagogów

mgr Weronika Cygal

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10:45 – 15:10

8:00 – 11:30

8:00 – 13:00

10:00 – 14:20

mgr Małgorzata Maciaszkiewicz

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7:30 – 10:45

7:30 – 11:45

8:45 – 9:45, 10:30 – 12:45, 13:30 – 14:30

ZKK

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Weronika Cygal

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7:30 – 8:00

ZKK IVa

ZKK IVa

8:00 – 8:45

Przedszkole

Przedszkole

8:55 – 9:40

P

P

9:50 – 10:35

P

P

P

10:45 – 11:30

ZKK VIIa

P

ZKK Vb

ZKK Vb

11:45 – 12:30

ZKK IIa

P

ZKK IVa

12:45 – 13:30

ZKK Ib

P

ZKK IVb

13:45 – 14:20

ZKK IIIb

ZKK VIIb

14:25 – 15:10

P

mgr Małgorzata Maciaszkiewicz

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7:30 – 8:00

P – ZKK VI

P – ZKK VI

8:00 – 8:45

P – Marysia, Nina

P

P – ZKK VIIIb

8:55 – 9:40

P

P

P

9:50 – 10:35

P

P

P – ZKK Va

10:45 – 11:30

ZKK VI

P

P

11:45 – 12:30

P – ZKK IIIa

P

ZKK IIb

12:45 – 13:30

ZKK IIIb

13:45 – 14:20

P – ZKK VIIIa

Bezpieczeństwo i profilaktyka

W tej ulotce przedstawiono pozytywne sposoby zachęcania dzieci do tego, aby dobrze się zachowywały. Pozytywne podejście polega na chwaleniu dziecka i zachęcaniu go do pożądanych zachowań oraz upewnianiu się, że poświęcamy dziecku uwagę, kiedy zachowuje się we właściwy sposób. Pozytywne podejście nie obejmuje bicia dziecka. Niektórzy rodzice obawiają się, że jeśli nie będą dawali dzieciom klapsów, to stracą nad nimi panowanie, jednak w rzeczywistości dzieje się zupełnie inaczej. Im częściej okazujemy dzieciom miłość i szacunek oraz im lepiej dzieci rozumieją, dlaczego chcemy, żeby zachowywały się w określony sposób, tym bardziej chcą spełniać nasze oczekiwania. Przyjęcie tego podejścia pozwala traktować wszelkie kary jako środek ostateczny.

10 kroków by stać się lepszym rodzicem

Ulotka zawiera komunikaty, których przyjęcie przez rodzica, przyczyni się do lepszego rozwoju jego dziecka. Zapraszamy też do zapoznania się z internetową wersją Apelu, do której rysunki stworzył Edward Lutczyn.

Komunikaty dzieci

Większość rodziców czerpie ogromną satysfakcję z wychowywania swoich dzieci, lecz jednocześnie spostrzega to zadanie, jako niezwykle trudne. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy rodzice muszą sobie radzić z dodatkowymi trudnościami, takimi jak brak pieniędzy, złe warunki mieszkaniowe, długotrwałe bezrobocie czy też problemy małżeńskie. Dorośli, którzy pod wpływem własnych doświadczeń odczuwają gniew i lęk, mogą gorzej radzić sobie z trudnościami. Zdarza się, że te czynniki stresowe przekraczają granice wytrzymałości rodziców i popychają ich do zachowań, które narażają ich dzieci na cierpienie. Broszura pomoże rodzicom rozpoznać źródła stresu, który może im przeszkadzać w dobrym rodzicielstwie. Znajdują się w niej wskazówki, w jaki sposób radzić sobie z trudnościami. Poradnik pomoże także rodzicom lepiej zrozumieć uczucia dzieci.

Stres – poradnik dla rodziców małych dzieci

Od narodzin zarówno niemowlę, jak i jego rodzice/opiekunowie są gotowi do nawiązania więzi. Wrażliwość na sygnały płynące ze strony dziecka, tulenie, reakcja na jego płacz, dostosowanie tonu głosu, gdy rodzic/opiekun mówi do dziecka – to przesłanki do tworzenia więzi z dzieckiem.  Dziecko również ze swojej strony podejmuje liczne działania, które mają na celu budowanie bliskości z dorosłym: utrzymuje kontakt wzrokowy, przywiera, gdy się je przytula, chwyta za ubrania i przytrzymuje się, zwraca głowę w kierunku dochodzącego głosu, płacze. – oto fragmenty ulotki zawierającej informacje o mechanizmach kształtowania się więzi między dzieckiem a opiekunem.

Bezpieczna więź

Nawet najbardziej kochający i troskliwi rodzice czasem odczuwają frustrację i tracą kontrolę nad własnymi emocjami, co może prowadzić do zachowań krzywdzących dziecko. Broszura przedstawia niektóre trudności, jakich mogą doświadczać rodzice. Dostarcza także informacji, gdzie mogą oni szukać porady i wsparcia.

Niektóre trudności

Elementarz dla rodziców i dzieci, poruszający zagadnienia nowoczesnych technologii i zagrożeń z nimi związanych.
 

Kolorowanki, łamigłówki do samodzielnego wypełniania przez dziecko wraz z informacjami na temat zasad bezpieczeństwa w sieci.

Zeszyt ćwiczeń „Poznaj bezpieczny internet”

Podstawowe porady dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie, obejmujące m.in. kontakty z obcymi osobami w sieci, udostępnianie prywatnych danych, nielegalne treści.

Podstawowe porady dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie

Kompendium dla rodziców i profesjonalistów Kompendium przygotowane przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dzieci Niczyje), dotyczące zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Bezpieczeństwo dzieci online

Przeznaczone dla rodziców i dzieci informacje na temat roli dziecka-świadka w sądzie, pozwalające im na oswojenie się z potencjalnie stresującą sytuacją.

Będę świadkiem

Broszura poświęcona roli dziadków w życiu dziecka, przygotowana w ramach kampanii społecznej „Być Babcią, być Dziadkiem”.

„Być Babcią, być Dziadkiem”

Broszura omawia najważniejsze etapy rozwoju emocjonalnego dziecka (0-3 lata) oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci i tworzenia więzi rodzice-dziecko.

Dorośnijmy razem – jak cieszyć się udanym rodzicielstwem?

Ulotka zawierająca najważniejsze informacje dotyczące dokumentowania niebezpiecznych zachowań wobec dzieci w internecie.

Jak zabezpieczyć dowody przemocy w internecie?

Broszura dotycząca problemu nadmiernego korzystania z komputera i internetu, zawiera m.in. opisy przypadków oraz informacje nt. sposobów reagowania na problem.

Nadmierne korzystanie z komputera i internetu przez dzieci i młodzież

Propozycja umowy pomiędzy dzieckiem i rodzicami dotyczącej zasad korzystania z internetu.

Nasza umowa o Internecie

Broszura poświęcona ochronie prywatności w sieci, koncentrująca się na publikacji zdjęć w serwisach społecznościowych.

Pomyśl zanim wrzucisz – poradnik dla rodziców nt. ochrony wizerunku dzieci w internecie

Ulotka kampanii społecznej, której celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że przemoc werbalna niesie za sobą długotrwałe negatywne konsekwencje.

Słowa ranią na całe życie

Ulotka informacyjna dotycząca telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – 800 100 100

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Artykuły na temat przemocy wobec dzieci

Halemba K., Izdebska A. (2009), Kary fizyczne w wychowaniu dzieci – uwarunkowania i konsekwencje, „Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” nr 28.
 
Zygmunt-Hernandez K. (2009), Międzynarodowe regulacje dotyczące stosowania kar fizycznych wobec dzieci, „Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” nr 28.
 
Bednarska (2008), Strach ma wielkie oczy – o strachu, lęku i szkodliwości straszenia dzieci w procesie wychowania, „Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” nr 28.
 
Piekarska A. (2003), Kary fizyczne a krzywdzenie i przemoc wobec dziecka, „Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” nr 3
 
Milner J. (2003), Przetwarzanie informacji społecznych przez rodziców wysokiego ryzyka i rodziców stosujących przemoc fizyczną wobec dzieci, „Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” nr 3.