Konsultacje dla rodziców

Na spotkania z wychowawcami należy umawiać się telefonicznie, na spotkania z nauczycielami – telefonicznie za pośrednictwem wychowawcy.
                                                                                                                                            Dyrektor, Rena Rospond