Grono pedagogiczne

Dyrektor Rena Rospond

zajęcia świetlicowe

Wicedyrektor Władysława Baran

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

Jolanta Magiera

fizyka

Dorota Bajorek

język polski

Izabela Bartosz

wychowanie przedszkolne

Emilia Bindulska

pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

Anna Boiwka

edukacja wczesnoszkolna

Alicja Burda

wychowanie przedszkolne

Grażyna Cichoń-Owca

wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

Robert Chmiel

informatyka, technika, rehabilitacja

Weronika Cygal

pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Aleksandra Dudzik

matematyka

Elżbieta Garbień

historia

Aneta Górecka 

biologia

Tomasz Górecki

język niemiecki

Ewelina Gubała

edukacja wczesnoszkolna

Joanna Jop

wychowanie przedszkolne

Barbara Kaperek-Suder

chemia

Agnieszka Kasprzycka

bibliotekarz, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

Lucyna Kopek

wychowanie przedszkolne

Anna Kowalczyk

nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja, zajęcia świetlicowe

Natalia Kutka

nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

Anna Kuzio

język angielski

Barbara Leśniewska-Hundla

nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

Małgorzata Maciaszkiewicz

pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Maciej Matoga

religia

Andrzej Moskal

muzyka, plastyka, zajęcia świetlicowe

Barbara Moskal

wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe

Anna Nalepa

matematyka, wychowanie do życia w rodzinie

Andżelika Pacholec

język angielski

Barbara Papiernik

język polski, nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

Anna Pasternak

nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

Anna Potaśnik

edukacja wczesnoszkolna, szachy, zajęcia świetlicowe

Bożena Rusek

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

Grażyna Słowiak

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

Ewa Strzebońska

język angielski

Sylwia Suder

wiedza o społeczeństwie

Monika Szymańska

język polski

Beata Tomaszewska

wychowanie przedszkolne

Sylwia Węgrzyn

wychowanie przedszkolne

Jolanta Woźnica

przyroda, geografia, biologia

Jan Zajda

religia

.