COVID 19

Regulamin nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach obowiązujący od 26.10.2020 r. (ze zmianą od 9.11.2020 r.)

Regulamin oceniania zachowania w czasie zdalnego nauczania w klasach I-III oraz IV-VIII

Organizacja pracy przedszkola oraz szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Procedury pobytu dziecka w szkole, na świetlicy szkolnej oraz w oddziałach przedszkolnych